Google Analytics ติดตั้งยากไหม

Google Analytics ติดตั้งยากไหม

การติดตั้ง Google Analytics นั้น ไม่ยากเลย คุณสามารถทำเองได้ภายในเวลาไม่ถึง 15 นาที

ขั้นตอนการติดตั้งมีดังนี้

สมัครบัญชี Google Analytics: ไปที่ https://analytics.google.com/analytics/attribution/onboarding และสมัครบัญชี Google Analytics หากคุณมีบัญชี Google อยู่แล้ว คุณสามารถใช้บัญชีนั้นได้เลย
สร้าง Property: กรอกข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ เช่น ชื่อเว็บไซต์ URL และประเภทของเว็บไซต์
รับรหัสติดตาม: ระบบจะให้รหัสติดตาม (Tracking ID) คุณต้องคัดลอกรหัสนี้ไว้
ติดตั้งรหัสติดตาม: วางรหัสติดตามไว้ในส่วนของทุกหน้าเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถติดตั้งรหัสด้วยตัวเอง หรือให้เว็บมาสเตอร์ของคุณช่วยติดตั้ง

ตัวอย่างวิธีติดตั้งรหัสติดตาม

WordPress: ติดตั้ง Google Analytics plugin เช่น MonsterInsights หรือ Insert Headers and FootersShopify: เพิ่มรหัสติดตามใน Shopify adminWix: เพิ่มรหัสติดตามใน Wix editorคำแนะนำตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งรหัสติดตามในทุกหน้าเว็บไซต์ของคุณรอสักระยะหลังจากติดตั้งรหัส ข้อมูลจะเริ่มแสดงใน Google Analyticsศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics ใน https://analytics.google.com/analytics/academy/

Marketing เป็นอย่างไร

Marketing เป็นอย่างไร

การตลาด (Marketing) คืออะไร?
การตลาด หมายถึง กระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำสินค้าหรือบริการไปให้ถึงมือลูกค้า กระบวนการนี้เริ่มต้นตั้งแต่การคิดค้นสินค้า ออกแบบ ผลิต ตั้งราคา จัดจำหน่าย ส่งเสริมการขาย ไปจนถึงบริการหลังการขาย

เป้าหมายของการตลาด

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า: การตลาดมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการ ความอยาก และความคาดหวังของลูกค้า
เพิ่มยอดขายและผลกำไร: การตลาดเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มยอดขายและผลกำไรให้กับธุรกิจ
สร้างแบรนด์: การตลาดช่วยสร้างภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า: การตลาดช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระยะยาวกับลูกค้า
องค์ประกอบสำคัญของการตลาด

สินค้า (Product): สินค้าหรือบริการที่นำเสนอแก่ลูกค้า
ราคา (Price): ราคาที่เหมาะสมกับสินค้า ลูกค้า และตลาด
ช่องทางการจำหน่าย (Place): ช่องทางที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้
การส่งเสริมการขาย (Promotion): กิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการ
กลยุทธ์ทางการตลาด

การตลาดแบบ Mass Marketing: มุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงลูกค้าจำนวนมาก
การตลาดแบบ Segment Marketing: มุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
การตลาดแบบ Niche Marketing: มุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่มีขนาดเล็ก
การตลาดแบบ Personalized Marketing: มุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงลูกค้าแต่ละราย
เทรนด์การตลาด

การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing): การใช้ช่องทางดิจิทัลในการเข้าถึงลูกค้า
การตลาดบนโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing): การใช้โซเชียลมีเดียในการเข้าถึงลูกค้า
การตลาดเนื้อหา (Content Marketing): การสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดใจลูกค้า
การตลาดแบบ Influencer Marketing: การใช้ Influencer ในการเข้าถึงลูกค้า
สรุป

การตลาด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้า เพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

FutureLearn คืออะไร

FutureLearn คืออะไร

FutureLearn เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่นำเสนอหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย เช่น ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

FutureLearn มี:

หลักสูตรมากกว่า 17,000 หลักสูตร
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น บทเรียนวิดีโอ บทความ แบบฝึกหัด และการอภิปราย
ใบรับรองเมื่อจบหลักสูตร
ปริญญาตรีและปริญญาโทออนไลน์
FutureLearn เหมาะสำหรับ:

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ผู้ที่ต้องการใบรับรองหรือปริญญาออนไลน์
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในเวลาที่สะดวก
FutureLearn เสนอ:

หลักสูตรฟรี
หลักสูตรแบบเสียเงิน
ปริญญาตรีและปริญญาโทออนไลน์
คุณสามารถสมัครใช้งาน FutureLearn ได้ที่:

https://www.futurelearn.com/
ข้อดีของ FutureLearn:

เนื้อหามีคุณภาพสูง
เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ใบรับรองและปริญญาออนไลน์
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ชุมชนการเรียนรู้ที่โต้ตอบได้
ข้อเสียของ FutureLearn:

หลักสูตรบางส่วนมีค่าใช้จ่าย
เนื้อหาบางส่วนอาจ outdated
การออกแบบแพลตฟอร์มอาจใช้งานยาก
โดยรวมแล้ว FutureLearn เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

นอกจากนี้ FutureLearn ยังมี:

Microcredentials: ประกาศนียบัตรดิจิทัลที่แสดงทักษะเฉพาะ
Specializations: กลุ่มหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกันเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในหัวข้อเฉพาะ
Online degrees: ปริญญาตรีและปริญญาโทออนไลน์
FutureLearn เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในเวลาที่สะดวก และต้องการใบรับรองหรือปริญญาออนไลน์

Coursera คืออะไร

Coursera คืออะไร

Coursera เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่นำเสนอหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย เช่น ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

Coursera มี:

หลักสูตรมากกว่า 4,600 หลักสูตร
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น บทเรียนวิดีโอ บทความ แบบฝึกหัด และการอภิปราย
ใบรับรองเมื่อจบหลักสูตร
ปริญญาตรีและปริญญาโทออนไลน์
Coursera เหมาะสำหรับ:

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ผู้ที่ต้องการใบรับรองหรือปริญญาออนไลน์
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในเวลาที่สะดวก
Coursera เสนอ:

หลักสูตรฟรี
หลักสูตรแบบเสียเงิน
ปริญญาตรีและปริญญาโทออนไลน์
คุณสามารถสมัครใช้งาน Coursera ได้ที่:

https://www.coursera.org/
ข้อดีของ Coursera:

เนื้อหามีคุณภาพสูง
เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ใบรับรองและปริญญาออนไลน์
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ข้อเสียของ Coursera:

หลักสูตรบางส่วนมีค่าใช้จ่าย
เนื้อหาบางส่วนอาจ outdated
ไม่ได้เน้นการสอนแบบ interactive
โดยรวมแล้ว Coursera เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

LinkedIn Learning คืออะไร

LinkedIn Learning คืออะไร

LinkedIn Learning คืออะไร?
LinkedIn Learning เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่นำเสนอหลักสูตรวิดีโอในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจ เทคโนโลยี และทักษะความคิดสร้างสรรค์ เป็นบริษัทในเครือของ LinkedIn

LinkedIn Learning มี:

หลักสูตรมากกว่า 16,000 หลักสูตร
ผู้สอนที่มีประสบการณ์
ใบรับรองเมื่อจบหลักสูตร
คำแนะนำหลักสูตรที่ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ
หน้าต่างไฟล์โปรเจคและหน้าต่างคำถามทดสอบเพื่อฝึกปฏิบัติ
LinkedIn Learning เหมาะสำหรับ:

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ล่าสุดในธุรกิจ เทคโนโลยี และทักษะความคิดสร้างสรรค์
ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานหรือก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในเวลาที่สะดวก
LinkedIn Learning เสนอ:

การทดลองใช้งานฟรี 1 เดือน
แผนการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน
คุณสามารถสมัครใช้งาน LinkedIn Learning ได้ที่:

https://th.linkedin.com/learning/
ข้อดีของ LinkedIn Learning:

เนื้อหามีคุณภาพสูง
ผู้สอนที่มีประสบการณ์
ใบรับรองเมื่อจบหลักสูตร
คำแนะนำหลักสูตรที่ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ
ฝึกปฏิบัติจริง
ข้อเสียของ LinkedIn Learning:

มีค่าใช้จ่าย
เนื้อหาบางส่วนอาจ outdated
ไม่ได้เน้นการสอนแบบ interactive
โดยรวมแล้ว LinkedIn Learning เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ เทคโนโลยี และทักษะความคิดสร้างสรรค์

แนะนำ 10 เว็บความรู้สัมนาดี 2024

แนะนำ 10 เว็บความรู้สัมนาดี 2024

ต่อไปนี้คือ 10 เว็บไซต์สำหรับการสัมมนาผ่านเว็บที่ดีที่สุดในปี 2024

LinkedIn Learning
รูปภาพเว็บไซต์ LinkedIn Learningเปิดในหน้าต่างใหม่

เว็บไซต์ LinkedIn Learning
LinkedIn Learning เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่มีหลักสูตรมากกว่า 16,000 หลักสูตรในหัวข้อต่างๆ รวมถึงธุรกิจ การออกแบบ เทคโนโลยี และการพัฒนาตนเอง นำเสนอการทดลองใช้งานฟรี 1 เดือน และแผนการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน

Udemy
รูปภาพเว็บไซต์ Udemyเปิดในหน้าต่างใหม่

เว็บไซต์ Udemy
Udemy เป็นตลาดสำหรับหลักสูตรออนไลน์ที่มีหลักสูตรมากกว่า 183,000 หลักสูตรในหัวข้อต่างๆ รวมถึงธุรกิจ การออกแบบ เทคโนโลยี และการพัฒนาตนเอง เสนอหลักสูตรฟรีและแบบเสียเงิน

Coursera
รูปภาพเว็บไซต์ Courseraเปิดในหน้าต่างใหม่

เว็บไซต์ Coursera
Coursera นำเสนอหลักสูตรออนไลน์จากมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำต่างๆ ในหัวข้อต่างๆ รวมถึงธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เสนอหลักสูตรฟรีและแบบเสียเงิน รวมถึงปริญญาตรีและปริญญาโทออนไลน์

edX
รูปภาพเว็บไซต์ edXเปิดในหน้าต่างใหม่

เว็บไซต์ edX
edX นำเสนอหลักสูตรออนไลน์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำและองค์กรต่างๆ ในหัวข้อต่างๆ รวมถึงธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เสนอหลักสูตรฟรีและแบบเสียเงิน รวมถึงปริญญาตรีและปริญญาโทออนไลน์

Khan Academy
รูปภาพเว็บไซต์ Khan Academyเปิดในหน้าต่างใหม่

เว็บไซต์ Khan Academy
Khan Academy เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่นำเสนอการศึกษาแบบออนไลน์ฟรีในหัวข้อต่างๆ รวมถึงคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเงิน และประวัติศาสตร์ นำเสนอวิดีโอ บทความ และแบบฝึกหัด

FutureLearn
รูปภาพเว็บไซต์ FutureLearnเปิดในหน้าต่างใหม่

เว็บไซต์ FutureLearn
FutureLearn นำเสนอหลักสูตรออนไลน์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำและองค์กรต่างๆ ในหัวข้อต่างๆ รวมถึงธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เสนอหลักสูตรฟรีและแบบเสียเงิน รวมถึงประกาศนียบัตรออนไลน์

Skillshare
รูปภาพเว็บไซต์ Skillshareเปิดในหน้าต่างใหม่

เว็บไซต์ Skillshare
Skillshare เป็นชุมชนออนไลน์สำหรับการเรียนรู้โดยการทำ มีชั้นเรียนมากกว่า 30,000 ชั้นเรียนในหัวข้อต่างๆ รวมถึงการออกแบบ ภาพถ่าย และธุรกิจ เสนอการทดลองใช้งานฟรี 1 เดือน และแผนการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน

Masterclass
รูปภาพเว็บไซต์ Masterclassเปิดในหน้าต่างใหม่

เว็บไซต์ Masterclass
Masterclass นำเสนอชั้นเรียนออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในหัวข้อต่างๆ รวมถึงภาพยนตร์ ดนตรี การเขียน และการทำอาหาร เสนอการสมัครสมาชิกรายปี

Pluralsight
รูปภาพเว็บไซต์ Pluralsightเปิดในหน้าต่างใหม่

เว็บไซต์ Pluralsight
Pluralsight เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นำเสนอหลักสูตรมากกว่า 7,000 หลักสูตรในหัวข้อต่างๆ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การรักษาความปลอดภัยด้านไอที และการออกแบบระบบคลาวด์ เสนอการทดลองใช้งานฟรี 10 วัน และแผนการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน

Udacity
รูปภาพเว็บไซต์ Udacityเปิดในหน้าต่างใหม่

เว็บไซต์ Udacity
Udacity นำเสนอหลักสูตรออนไลน์ในหัวข้อต่างๆ รวมถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ นำเสนอหลักสูตรฟรีและแบบเสียเงิน รวมถึง Nanodegrees ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมแบบเข้มข้น

เว็บไซต์เหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พัฒนาทักษะของคุณ และก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณ