FutureLearn คืออะไร

FutureLearn คืออะไร

FutureLearn เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่นำเสนอหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย เช่น ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

FutureLearn มี:

หลักสูตรมากกว่า 17,000 หลักสูตร
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น บทเรียนวิดีโอ บทความ แบบฝึกหัด และการอภิปราย
ใบรับรองเมื่อจบหลักสูตร
ปริญญาตรีและปริญญาโทออนไลน์
FutureLearn เหมาะสำหรับ:

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ผู้ที่ต้องการใบรับรองหรือปริญญาออนไลน์
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในเวลาที่สะดวก
FutureLearn เสนอ:

หลักสูตรฟรี
หลักสูตรแบบเสียเงิน
ปริญญาตรีและปริญญาโทออนไลน์
คุณสามารถสมัครใช้งาน FutureLearn ได้ที่:

https://www.futurelearn.com/
ข้อดีของ FutureLearn:

เนื้อหามีคุณภาพสูง
เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ใบรับรองและปริญญาออนไลน์
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ชุมชนการเรียนรู้ที่โต้ตอบได้
ข้อเสียของ FutureLearn:

หลักสูตรบางส่วนมีค่าใช้จ่าย
เนื้อหาบางส่วนอาจ outdated
การออกแบบแพลตฟอร์มอาจใช้งานยาก
โดยรวมแล้ว FutureLearn เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

นอกจากนี้ FutureLearn ยังมี:

Microcredentials: ประกาศนียบัตรดิจิทัลที่แสดงทักษะเฉพาะ
Specializations: กลุ่มหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกันเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในหัวข้อเฉพาะ
Online degrees: ปริญญาตรีและปริญญาโทออนไลน์
FutureLearn เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในเวลาที่สะดวก และต้องการใบรับรองหรือปริญญาออนไลน์